Uslovi korišćenja

1. Prihvatanje uslova korišćenja

Dobrodošli na Sajt AndjelaShop.rs. Pristupom, pregledom ili korišćenjem ovog sajta, prihvatate da ste pročitali, razumeli i složili se sa svim navedenim Uslovima korišćenja. Ukoliko se ne slažete sa ovim uslovima, molimo vas da ne koristite sajt.

2. Kupovina

Sajt AndjelaShop.rs omogućava korisnicima da kupuju obuću i druge proizvode putem interneta. Svaka kupovina je podložna dostupnosti proizvoda i može biti podložna dodatnim uslovima ili ograničenjima.

3. Cene i plaćanje

Cene proizvoda su prikazane u lokalnoj valuti i mogu se menjati bez prethodne najave. Plaćanje se obavlja putem sigurnih sistema plaćanja. AndjelaShop.rs ne snosi odgovornost za eventualne troškove koji se mogu pojaviti prilikom plaćanja, kao što su bankarske naknade ili konverzije valuta.

4. Dostava

Dostava proizvoda vrši se prema informacijama date prilikom poručivanja. AndjelaShop.rs će uložiti napore kako bi proizvodi bili dostavljeni u najkraćem mogućem roku, ali ne garantuje specifične datume isporuke.

5. Reklamacije i povraćaji

U slučaju da niste zadovoljni kupljenim proizvodom, imate pravo da ga vratite u skladu sa politikom povraćaja AndjelaShop.rs. Reklamacije se takođe mogu podnositi u skladu sa važećim zakonodavstvom.

6. Intelektualna svojina

Sav sadržaj na sajtu, uključujući tekst, grafiku, logotipe, ikone i slično, zaštićen je autorskim pravima i drugim pravima intelektualne svojine. Sadržaj se ne sme kopirati, reprodukovati ili distribuirati bez prethodne pismene saglasnosti.

7. Odgovornost

AndjelaShop.rs se trudi da obezbedi tačne informacije na sajtu, ali ne garantuje njihovu potpunost ili tačnost. Sajt se pruža “kakav jeste” i koristite ga na sopstveni rizik. AndjelaShop.rs neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu proisteklu iz korišćenja sajta ili nemogućnosti pristupa istom.

8. Izmena uslova korišćenja

AndjelaShop.rs zadržava pravo da u svakom trenutku izmeni ili ažurira ove Uslove korišćenja. Promene stupaju na snagu odmah po objavljivanju na sajtu, stoga redovno pregledajte uslove kako biste bili informisani o eventualnim promenama.

9. Pravni sporovi

Eventualni sporovi koji proisteknu iz korišćenja sajta biće rešavani u skladu sa važećim zakonodavstvom i podložni su nadležnosti sudova.

Korišćenjem Sajta AndjelaShop.rs, slažete se sa svim navedenim Uslovima korišćenja. Hvala što koristite naše usluge!